ลำเล็กจริง!! แต่มีความสามารถในการเที่ยวบิน ใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 3 ถึง 5 ชั่วโมงเท่านั้น

Boomสายการบินนี้เป็นสายการบินตัวอย่างสำหรับไปอนาคต ได้มีการโชว์ตัวเป็นครั้งแรก ในคืนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ลำนี้ผลิดโดยบริษัทอวกาศ BOOM จากการสนับสนุนโดยมหาเศรษฐีพันหลานชื่อดังนาย Richard Branson ที่เป็นเจ้าของบริษัทสายการบิน Virgin ประเภท “Baby Boom” สายการบินนี้เป็นสายการบินยุคใหม่ ใช้สำหรับเที่ยวบินที่มีความเร็วสุด และราคาประหยัด

จากการสัมภาษณ์พนักงานผลิต ได้กล่าวว่า ลำนี้เป็นเครื่องบินที่มีความเร็วที่สุดในโลก มีชื่อว่า XB-1 Supersonic Demonstrtor จะขึ้นทดลองบินเป็นครั้งแรกในปลายปี พ.ศ. 2560  และสามารถบรรจุผู้โดยสารจำนวน 45 คน จากเมืองลอนดอน ไปยังนครนิวยอร์ก ใช้เวลาแค่ 3 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น

boom

นาย Richard Branson มหาเศรษฐีพันหลานเจ้าของบริษัท สายการบิน ได้ระบุว่า บริษัท สายการบิน Virgin มีทางเลือกในการเลือกซื้อเครื่องบินที่ได้ผลิตจากบริษัท Boom จำนวน 10 ลำ ซึ่งมีความสามารถในการเที่ยวบินเร็วสุดถึง 2335 กม.ภายในหนึ่งชั่วโมง ที่มีความเร็วสูงกว่า สายการบิน Concorde จนถึง 160 กม.

boom

loading...