รีบหาด่วน!! เหรียญ 1 บาท ปี 2505 ราคาพุ่ง 2.8 แสนแล้ว มีอยู่ 3 แบบด้วยกัน…เจอแล้วรีบทักมานะ .!!

เหรียญ 1 บาท ปี 2505 ตราแผ่นดิน
ด้านหน้า : เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครึ่งพระองค์ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบบนมีพระปรมาภิไธย ” ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ”
ด้านหลัง : เป็นรูปตราแผ่นดินในรัชกาลที่ 5 แต่ยอดพระมหาพิชัยมงกุฎไม่มีรัศมี ริมขอบบนมีข้อความว่า “รัฐบาลไทย พ.ศ ๒๕๐๕” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา ” หนึ่งบาท ”
น้ำหนัก : 7.5 กรัม ราคา ณ วันประกาศใช้ : 1 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 4 ธันวาคม 2505 เส้นผ่าศูนย์กลาง : 27 มิลลิเมตร
ชนิด : นิกเกิล
ราคาหน้าเหรียญ : 1 บาท ประเภท : –
ลักษณะ : เหรียญกลม ขอบเฟือง

heart_font_awesome-svg
ส่วนผสม :
ชื่อส่วนผสม ร้อยละ : ทองแดง 75 นิเกิล 25
จำนวนการผลิต : 883,086,000 เหรียญ
ผู้ออกแบบ (หน้า) : นายสายันต์ เทศะศิริ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ผู้ออกแบบ (หลัง) : นายสายันต์ เทศะศิริ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นายสายันต์ เทศะศิริ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายสายันต์ เทศะศิริ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์

loading...